Eryap İnşaat ve Ticaret A.Ş.

  Tedarikçilerimizin performanslarını hizmetimizin kalitesini doğrudan etkilediğinin bilinci ile değerlendirmek,

  Personel eğitimleri ile kişisel gelişime ve hizmet kalitemize katkı sağlamak,

  Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

  İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

  Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

  Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

  Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Yönetim Entegre Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

  Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

  Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ'ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını,karlılığını, rekabet gücünü artıracağımızı taahhüt ederiz.

  Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,

  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

  Yönetim Entegre Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.